Serious game ondergrond

Het is heel druk in Nederland, zowel boven als onder de grond. Bovengronds is het vooral ook bestuurlijk druk. Provincies, gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven en terreinbeheerders hebben allemaal eigen doelstellingen en willen die vaak in hetzelfde gebied bereiken. Een bijna onmogelijke opgave als er niet naar elkaar wordt geluisterd en met elkaar wordt onderhandeld wat de optimale oplossing voor een gebied is en waar kansen liggen voor synergie. Niet iedereen kan zijn doelstelling halen en vaak moeten we een beetje water bij de wijn doen. Niet gemakkelijk, zeker als we ons onvoldoende bewust zijn van de belangen, zorgen en taken van andere partijen die ambities hebben met het zelfde gebied.

De Ondergrond Game
Ondergronds is het druk met funderingen, tunnels, leidingen, boringen naar bodemenergie, grondwater, wortels en noem maar op. Maar het is niet zichtbaar, dus hoe kun je daar weet van hebben?! Met de SKB Ondergrond Game maken we de drukte inzichtelijk. Op bestuurlijk en beleidsmatig niveau biedt de SKB Ondergrond Game de mogelijkheid om de “anderen” in een gesimuleerde omgeving te leren kennen, te leren begrijpen en te onderhandelen over de ruimtelijke invulling van de ondergrond. Er is een stedelijke en een landelijke versie van deze game beschikbaar waarbij u in een dagdeel met verschillende rollen en belangen te maken krijgt. De gevolgen van elkaars maatregelen en beslissingen worden direct zichtbaar door de scores op People, Profit en Planet.Daarnaast biedt de Ondergrond Game ook een kijkje in de ondergrondse drukte. In 3D worden alle activiteiten die zich ondergronds in een gebied plaatsvinden gevisualiseerd.

 

Ontwikkeling game: kennis en praktijk gekoppeld
De ontwikkeling van de Ondergrond Game is uitgevoerd door kennispartners in nauwe samenwerking met praktijkpartners. De Ondergrond Game is ontwikkeld  in een consortium waarin de volgende partijen hebben deelgenomen: Ambient/RO2 (penvoerder), Strategis, SKB, TNO, de provincies Groningen, Drenthe en Brabant, de gemeenten Rotterdam en Utrecht en SBNS. Op deze manier is een game ontstaan die dicht aansluit bij de vraagstukken in de praktijk. Inmiddels zijn de stedelijke en landelijke game bij de organisaties van de betreffende consortiumpartners getest, en is er enthousiasme over de resultaten. Die willen we natuurlijk graag breder verspreiden en delen!

logos
Aan de slag: het spelen van de game
Wilt u een gebied ontwikkelen en heeft u te maken met verschillende belangen en belanghebbenden en wilt u samen met hen een doorbraak bereiken dan kan de Ondergrond Game een interessant hulpmiddel zijn.

U kunt de game zelfstandig spelen, hiervoor zijn een technische en een procesmatige handleiding beschikbaar. Uiteraard is het ook mogelijk hier technische en/of procesmatige ondersteuning voor in te huren. Om de kosten te dekken, biedt RO2 een vast tarief per sessie aan, om voor u een sessie te faciliteren. Hiervoor krijgt u:

  • Voorbereidend gesprek, voorafgaand aan de spelsessie
  • Technische ondersteuning spelsessie dagdeel
  • Procesmatige ondersteuning spelsessie dagdeel
Kijk op de nieuwe website van de 3D Cityplanner voor meer informatie:
https://3dcityplanner.com/
ondergrond_game2
Neem contact op met Anne Dullemond (anne@strategis.nl) voor meer informatie.